De Algemene Voorwaarden Kamer

Uw vertrouwde partner voor Algemene Voorwaarden en financieel juridische dienstverlening. Wij bieden U meer dan 38 jaar ervaring bij het opstellen van Algemene Voorwaarden, diverse Handelscontracten, Legal Audits etc.

35 jaar De Incassokamer

U wilt meer weten over Algemene voorwaarden!

Bel: 0527 - 618 470 of Informatie aanvragen »


Algemene Voorwaarden laten opstellen?
informeer naar de mogelijkheden bel 0527 - 618 470
››  opstellen


Algemene Voorwaarden laten controleren?
Extra zekerheid laat uw Algemene Voorwaarden controleren
››  controleren


Algemene Voorwaarden vertaling nodig?
Uw Algemene voorwaarden in een vreemde taal
››  vertalen

Privacybeleid: Cookies, webbakens


ALGEMEEN

Met de hierna gebruikte u als aanspreekvorm wordt gebruiker/koper/opdrachtgever bedoeld.
Onderstaand wordt de omgang van De Incassokamer B.V. met uw persoons- en bedrijfsgegevens beschreven waaronder begrepen het verzamelen, gebruiken en delen van deze gegevens. Dit in relatie tot de door haar geëxploiteerde website(s) zoals bijvoorbeeld www.algemene-voorwaarden-kamer.nl en overeenkomstig de privacywetgeving/ Algemene verordening gegevensbescherming (EU 2016/679).

VERZAMELEN EN/OF VERWERKING

Wanneer u gebruik maakt van de website van De Incassokamer B.V. staat u haar ondermeer toe dat zij, voor zover zij dit wenselijk acht, de volgende gegevens van u verzamelt en verwerkt.:
 • van alle bezoekers, kopers, bieders op haar website verzamelt en verwerkt De Incassokamer B.V. standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar haar website. Ook geldt dit ten aanzien van achtergelaten gegevens ten aanzien van IP-adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en andere adresuitingen voor zover opgegeven.
 • van deelnemers aan een forum heeft De Incassokamer B.V. eveneens het recht IP-adressen en de gegevens die zij op het forum hebben geplaatst te verzamelen en te verwerken.
 • van deelnemers aan een promotieactie of prijsvraag verzamelt en verwerkt De Incassokamer B.V. naam- adres- en woonplaatsgegevens, e-mailadres en inzending voor de actie of prijsvraag.
 • De Incassokamer B.V. kan informatie, persoonsgegevens inbegrepen, verwerken onder meer door deze gegevens op te slaan in een Database van De Incassokamer B.V.. De in dit kader verwerkte gegevens worden niet op grond van eigen onderzoek vastgelegd door De Incassokamer B.V., maar zijn afkomstig van gebruikers van de website die bijvoorbeeld middels een melding informatie aan De Incassokamer B.V. verstrekken.
 • voortvloeiend uit het gebruik kan De Incassokamer B.V. informatie verwerken, persoonsgegevens inbegrepen, over (veronderstelde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en/of overig onrechtmatig handelen.

Cookies, webbakens
Begripsverklaring:
 • Cookies zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Er zijn verschillende soorten cookies (sessie cookies en permanente cookies, waaronder cookies gebaseerd op Flash-technologie). Sessie cookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

 • Webbakens zijn elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst. De Incassokamer B.V. of haar serviceproviders kunnen gebruik maken van cookies of webbakens op sommige van haar webpagina's. De Incassokamer B.V. kan sessie cookies gebruiken om bijvoorbeeld het navigeren in de website te vergemakkelijken en permanente cookies om bepaalde gebruikersinstellingen te bewaren, zodat het gebruik van de website voor u kan worden geoptimaliseerd. De Incassokamer B.V. kan permanente cookies gebruiken om bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de website te zetten en om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, zoals het verstrekken van service-informatie over haar producten en diensten en gerichte marketing rond haar producten en diensten, evenals gerichte marketing van haar groepsmaatschappijen. Ook kan De Incassokamer B.V. permanente cookies gebruiken om het vertrouwen in en de veiligheid van haar website te bevorderen. Het gericht gebruik van cookies kan De Incassokamer B.V. helpen bij het maken van analyses over het gebruik van haar website en stelt De Incassokamer B.V. in staat om haar klanten gerichte dienstverlening, inhoud en reclame aan te bieden. Ook stelt het gebruik De Incassokamer B.V. in staat om de promotionele effectiviteit te meten en om het vertrouwen in en veiligheid van haar website te bevorderen.

Ter informatie;
 • bepaalde aan te bieden en aangeboden functionaliteiten zijn alleen beschikbaar door gebruik van cookies,
 • De Incassokamer B.V. kan cookies gebruiken om haar te helpen u te identificeren en uw ingelogd-status te behouden;
 • U bent vrij om cookies te weigeren voor zover uw browser u daartoe in staat stelt. Het kan wel uw gebruik van sommige websites of diensten van De Incassokamer B.V. in de weg staan. Raadpleeg desgewenst de helpfunctie van uw browser en de Flash-instellingen.

De Incassokamer B.V. kan met serviceproviders werken die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u de website van De Incassokamer B.V. gebruikt. De verkregen informatie stelt hen in staat om De Incassokamer B.V. te helpen bij inhoudelijk klantgerichte reclame en dienstverlening. Het is niet de bedoeling dat deze bedrijven enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieën.

DOEL GEGEVENSVERWERKING EN DOORGIFTE

De verkregen gegevens worden door De Incassokamer B.V. enkel ten behoeve van eigen gebruik aangewend en beperkt voor derden. Hierbij dient u o.a. te denken aan:
 • het bevorderen van veilige handel via De Incassokamer B.V., het detecteren en opvolgen van tips en/of meldingen met betrekking tot onrechtmatig handelen via haar website;
 • ten behoeve van gebruikers voor het beantwoorden van hun vragen;
 • het vastleggen/constateren van meldingen aangaande geschillen en (vermeende) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten;
 • het aan bepaalde derden verstrekken van (persoons)gegevens, zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties, indien De Incassokamer B.V. daartoe gehouden is op grond van wet- en regelgeving of daartoe aanleiding ziet op grond van dit privacybeleid; Dit kan evenzo geschieden in civielrechtelijke kwesties ten behoeve van de waarheidsvinding bij een geschil waarbij De Incassokamer B.V. rechtens direct, of wel indirect betrokken is of kan gaan worden;
 • het afdwingen van naleving van Gebruiksvoorwaarden en/of Beleidsregels van De Incassokamer B.V.;
 • het innen van vergoedingen;
 • voor zover er sprake is van eenmalige machtiging(en) worden het gebruikte bankrekeningnummer en de adresgegevens door De Incassokamer B.V. bewaard om ertoe bij te dragen, dat u deze gegevens maar één keer hoeft in te voeren en verder uit het oogpunt van fraudepreventie- en bestrijding. Voor dezelfde doeleinden worden indien anders wordt betaald dan door middel van een eenmalige machtiging, geen creditcardnummers of bankrekeningnummers bewaard, maar wel de soort creditcard en de gebruikte bank;
 • het meten van de belangstelling voor de diensten van De Incassokamer B.V. en het bevorderen van gebruikersgemak van de website;
 • informatie aan gebruikers over diensten en updates;
 • onder het beding dat u daarvoor uw toestemming heeft verleend, het verzenden van reclame-uitingen, afkomstig van zorgvuldig door De Incassokamer B.V. geselecteerde partijen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gerichte aanbiedingen van deze derden op basis van uw gebruik van de diensten van De Incassokamer B.V. of door u opgegeven voorkeuren;
 • eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.

SLOTBEPALING

Het staat De Incassokamer B.V. vrij om dit beleid te allen tijde aan te passen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. De Incassokamer B.V. raadt u aan om regelmatig kennis te nemen van dit privacybeleid.
Dit privacybeleid is samengesteld door De Incassokamer B.V. en ingegaan op 5-4-2017
© copyright, De Incassokamer B.V.

Uw vertrouwde partner voor:
Algemene Voorwaarden en financieel juridische dienstverlening.

35 jaar De Incassokamer
Wij bieden U:
Meer dan 38 jaar ervaring bij het opstellen van Algemene Voorwaarden, diverse Handelscontracten, Legal Audits etc.Nieuws

Jul

01

De wettelijke rente voor handelstransacties is per 1 juli 2024 verlaagd

Verlaging van de wettelijke rente voor handelstransacties per 1 juli 2024 ten op...

lees verder »

Apr

25

Storing telecom provider - Outage telecom provider

In verband met een stroring bij onze telecom provider kan het zijn dat wij momen...

lees verder »

Jan

08

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd

Verhoging van de wettelijke rente per 1 januari 2024 ten opzichte van de...

lees verder »
» nieuwsoverzicht