De Algemene Voorwaarden Kamer
webshopvoorwaarden


Algemene Voorwaarden laten opstellen?
informeer naar de mogelijkheden bel 0527 - 618 470
››  opstellen


Algemene Voorwaarden laten controleren?
Extra zekerheid laat uw Algemene Voorwaarden controleren
››  controleren


Algemene Voorwaarden vertaling nodig?
Uw Algemene voorwaarden in een vreemde taal
››  vertalen

Algemene Voorwaarden voor uw webshop laten opstellen

Het opstellen van Algemene Voorwaarden is werk van en voor specialisten. Als leek zult u ongetwijfeld wel aanvoelen wat u onder woorden wilt brengen. Maar daarmee bent u er niet. Het op een juridisch juiste wijze schriftelijk formuleren is een vak. En dit vak verstaan wij. Van belang is de tekst zo te formuleren dat u juridisch zo min mogelijk verrast wordt door uitwegen die gebruikers/bezoekers en kopers achteraf proberen te vinden. Uitwegen die veelal tot doel hebben om, op oneigenlijke wijze, onder de aangegane verplichtingen uit te komen.

Wat zijn Algemene Voorwaarden?

Algemene voorwaarden leggen het algemene deel van uw overeenkomsten vast (randvoorwaarden, condities.)
Het Burgerlijk wetboek spreekt bij Algemene Voorwaarden over: "een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen,…" (boek 6 Titel 5, Afd 3.) Vrij vertaald zijn het randvoorwaarden waaronder u uw overeenkomsten (verkopen/verhuren, verrichten van arbeid e.d.) met uw klanten sluit. Denkt U daarbij ondermeer aan, hoe ga ik om met:


 • aansprakelijkheid
 • recht van reclame
 • garantie
 • levertijd
 • plaats van levering
 • transportrisico
 • tijdstip en wijze van oplevering
 • eigendomsvoorbehoud
 • betalingscondities
 • toepasselijk recht
 • welke rechterlijke instantie is bevoegd bij geschillen
 • annulering door een cliėnt
 • wie mag er namens u overeenkomsten sluiten
 • wanneer zijn overeenkomsten bindend
 • zijn offertes vrijblijvend?
 • prijswijzigingen
 • ontwerpbescherming, copyright
 • het uitsluiten van inkoopvoorwaarden
 • etc. etc.

Met professionele Algemene Voorwaarden beschrijft u vooraf al de verschillende rechten en plichten die van toepassing zullen zijn tussen u en uw klant. U investeert dus in duidelijkheid. Een duidelijkheid die algemeen geaccepteerd wordt. Immers ook u komt dagelijks dergelijke voorwaarden in uw bedrijfsvoering tegen. U vermindert zo dat klanten achteraf met allerlei bezwaren komen. Veelal hebben die bezwaren dan betrekking op randzaken en zijn bedoeld om bijvoorbeeld betaling te kunnen uitstellen, korting te bedingen of zelfs helemaal onder de aangegane verplichtingen uit te komen. Het is duidelijk, Algemene Voorwaarden verbeteren uw rechtspositie. En dat bespaart geld, tijd en veel onnodige energie.

Let wel: Bepalingen die onredelijk bezwarend en in strijd met de wet zijn missen hun werking. Wanneer daarvan, bijvoorbeeld door een wetswijziging, bij een artikel sprake is blijven de overige bepalingen gewoon in takt.

Meer weten bel nu met een van onze medewerkers: 0527 - 618 470 voor de werkwijze, prijs en levertijd of stuur ons een email.

Informatie aanvragen »Waarom Algemene Voorwaarden voor uw webshop?

Waarom werken met Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden leggen het algemene deel van de overeenkomsten (voorwaarden/ condities) met uw klanten vast. Waarom zijn ze dan zo belangrijk voor U.
Heel eenvoudig. U investeert in geaccepteerde duidelijkheid, uw rechtspositie wordt er door verbeterd. U loopt dus minder financiėle risico's en u kan daardoor een flinke kostenbesparing realiseren.

Maar al te vaak maken wij mee dat klanten van onze incassorelaties op zoek zijn naar argumenten om niet dan wel niet volledig te hoeven betalen. In tijden van recessie is dit nog heftiger. Logisch dus, hoe minder er bij transacties geregeld is des te meer ruimte u biedt aan oneigenlijk verweer. U kunt zich voorstellen dat als, bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom, garantie, betalingscondities, levertijd, toepasselijk recht enz. enz. niet goed geregeld zijn u meer schade lijdt dan nodig was. Dit is juist iets dat iedere ondernemer zoveel mogelijk, maar wel met zo min mogelijk moeite, wenst uit te sluiten. Zie ook de praktijkvoorbeelden onder het menu kopje voorbeelden.

Meer weten bel nu met een van onze medewerkers: 0527 - 618 470 voor de werkwijze, prijs en levertijd of stuur ons een email.

Informatie aanvragen »Onze Werkwijze

Alvorens wij tot het opstellen van uw Algemene Voorwaarden voor webshop activiteiten overgaan is er eerst een uitgebreid intake gesprek met u. Immers van belang is te weten wat uw zakelijke activiteiten zijn en/of gaan worden. Wat u wel doet en juist niet wilt doen. Wat u wel en niet geregeld hebt en/of wilt hebben. Hoe u tot op heden de afspraken met uw klant maakt. Wij vragen naar detailinformatie om voor u passende voorwaarden te kunnen opstellen. Kortom Algemene Voorwaarden op maat.

Kies voor kwaliteit. Dat immers betaalt zich altijd uit.

Waar kunt u webshop voorwaarden laten opstellen

De Algemene Voorwaarden Kamer beschikt over een jarenlange ervaring in het opstellen van allerlei voorwaarden, waaronder ook webshop voorwaarden.

Bel nu met een van onze medewerkers: 0527 - 618 470 voor de werkwijze, prijs en levertijd of stuur ons een email.

Informatie aanvragen »

Uw vertrouwde partner voor:
Algemene Voorwaarden en financieel juridische dienstverlening.

35 jaar De Incassokamer
Wij bieden U:
Meer dan 38 jaar ervaring bij het opstellen van Algemene Voorwaarden, diverse Handelscontracten, Legal Audits etc.Nieuws

Jul

01

De wettelijke rente voor handelstransacties is per 1 juli 2024 verlaagd

Verlaging van de wettelijke rente voor handelstransacties per 1 juli 2024 ten op...

lees verder »

Apr

25

Storing telecom provider - Outage telecom provider

In verband met een stroring bij onze telecom provider kan het zijn dat wij momen...

lees verder »

Jan

08

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd

Verhoging van de wettelijke rente per 1 januari 2024 ten opzichte van de...

lees verder »
» nieuwsoverzicht